Catechese

PDF Afdrukken E-mailadres

Het woord catechese wordt vaak gebruikt, maar de betekenis is niet voor iedereen duidelijk. Catechese is een van de kerk uitgaand godsdienstonderwijs. Dit klinkt alsof het een schoolse aangelegenheid is, maar niets is minder waar. Om u een beter beeld van catechese te geven worden hieronder 4 voorbeelden uitgelegd.

  

Dopen                                                                          

  

Ouders willen hun kind graag voorgaan op een levensweg die hen aanspreekt vanuit hun traditie, maar bovenal vanuit hun geloof. Dat wordt duidelijk uitgesproken in het sacrament van het Doopsel. Daarin zeggen ouders heel nadrukkelijk dat zij hun kind willen voorgaan op de weg van Jezus, zo goed en zo kwaad als zij dat kunnen. Het dopen geschiedt in een gemeenschappelijke doopviering. Meestal is er éénmaal per maand een doopviering. Na ontvangst van een geboortekaartje krijgen de ouders een felicitatiebrief van de parochie waarin nader wordt ingegaan op het dopen. Ook worden de ouders nogmaals gefeliciteerd via het mededelingenblad de “Echo”. Als voorbereiding op de doop van hun kindje komen de ouders twee avonden bijeen. Deze bijeenkomsten worden geleid door de werkgroep doopvoorbereiding. De aanmelding geschiedt via het parochiesecretariaat.

  

 

1e communnie 

 

Voor de geloofsopvoeding van de kinderen zijn op de eerste plaats de ouders verantwoordelijk. Daarnaast dragen wij allen verantwoordelijkheid om aan jongeren door te geven wat het betekent om christen te zijn en hoe je daar in het dagelijks leven gestalte aan kunt geven. Naast de ervaringen die door kinderen thuis in het gezin worden opgedaan, zijn het daarnaast ook de school en de parochie die een bijdrage leveren. In de voorbereiding op de Eerste Communie laten ouders en parochie zien hoe er kan worden samengewerkt om kinderen voor te bereiden op zo’n belangrijke geloofsgebeurtenis in hun leven: het voor de eerste keer ontvangen van het sacrament van de Heilige Communie, het Lichaam van Christus onze Heer. Kinderen van onze parochie, die niet op basisschool Het Timpaan zitten, kunnen zich ook bij de voorbereiding aansluiten. Voor de kinderen zijn er een zestal bijeenkomsten. Bij de voorbereidingen worden de ouders nauw betrokken.

 

     Vormsel

Christen zijn in deze tijd is niet meer een vanzelfsprekende zaak. Het is steeds meer een keus die wordt gemaakt. Jongeren van rond 12 jaar kunnen daar samen met hun ouders over praten en over nadenken. Zij kunnen dan tot de conclusie komen dat zij in hun leven daarvoor kiezen. In het sacrament van het Vormsel kan dat worden bevestigd. Zij ontvangen dan door zalving en handoplegging op een bijzondere manier de gave van Gods Heilige Geest.  Kinderen uit onze parochie, die leerling van groep acht van de basisschool zijn, worden in de gelegenheid gesteld het sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. Bij de voorbereidingen worden de ouders nauw betrokken.

 

Huwelijk                                                                                

Het huwelijk is een levenskeuze.

Het is een bewuste keuze om je verdere leven met deze man of vrouw samen op weg te gaan. Nadat je voor de Nederlandse wet getrouwd bent, kun je de gang naar de kerk maken om voor God en de hele kerkgemeenschap ook jullie "Ja, dat wil" te laten klinken.

Als man en vrouw vragen jullie om Gods zegen. 

 

Wat staat jullie te doen?


Neem tijdig contact op met het parochiesecretariaat.

Doe dit minimaal een half jaar van te voren.

 

Er is dan voldoende tijd om met jullie alle voorbereidingen te treffen

(let wel: mocht je eerder getrouwd zijn geweest, (ook al was dat alleen voor de wet) dan vraagt het méér tijd!

Geef dit gelijk aan bij het invullen van het aanmeldingsformulier op het parochiesecretariaat ).

De datum en tijd worden door het secretariaat met het pastoraal team besproken en daarna krijgen jullie een officiële bevestiging.  

Daarna worden jullie uitgenodigd door de werkgroep huwelijksvoorbereiding voor drie bijeenkomsten samen met enkele andere bruidsparen. Op de derde voorbereidende avond krijgen jullie dan ook een map mee om het boekje voor jullie huwelijksviering samen te stellen.

Laatst aangepast ( vrijdag, 29 juni 2012 11:22 )
 

Aanmelden Nieuwsbrief

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hieronder uw naam en emailadres in!

Zoeken

Parochiesecretariaat

Openingstijden

Maandag 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 09.30 tot 10.30 uur
Vrijdag 09.30 tot 10.30 uur

Bereikbaarheid van het pastoraal

team voor spoedeisende hulp.

(alleen voor het Sacrament der

Zieken of de ziekenzegen)

06-55755957

Komende vieringen

There are no events at this time

Vieringen

Tijden vieringen

 

Zondag om 09.30 uur
InloggenDutch English French German Polish Spanish
Deze website is ontwikkeld door Rick Bongers Webdesign.