Overige contacten

PDF Afdrukken E-mailadres

Katholieke Bond van Ouderen

Als parochie hebben wij speciale aandacht voor de oudere parochianen.

De KBO is een bond die actief is binnen de parochies Wehl en Nieuw Wehl met zowel ontspannende als informatieve programma’s. Zowel regionaal als landelijk worden er door de KBO activiteiten opgezet om de belangen van de ouder wordende mens te behartigen. De Katholieke Bond van Ouderen is een katholieke maatschappelijke belangenorganisatie.

Contactpersoon: mevr. W. Zetsen, Looiersveld 12; tel: 03134-681295.

 

Basisschool Het Timpaan

Het Timpaan is de rk/pc basisschool van Wehl en Nieuw Wehl, gegrondvest op zowel de katholieke als op de protestantse variant van de christelijke geloofstraditie. De parochie Wehl onderhoudt contacten met deze basisschool. De school verleent haar medewerking aan het bij de ouders bekend maken van data en thema ’s van gezins- en jeugdvieringen. Tevens worden de ouders via het mededelingenblad van de school bekend gemaakt met de data van de Eerste Communie en het Vormsel.

De schooldirectie is altijd bereid om aan het parochiebestuur uitleg te geven over de wijze waarop zij de christelijke identiteit tot uiting brengt.

 

Stichting Wereld Contactgroep Wehl
De Stichting heeft als doel de Wehlse bevolking bewust te maken van de derde wereldproblematiek

en fondsen te werven voor kleinschalige projecten. In eerste instantie was de ondersteuning van projecten vooral gericht op die projecten waar inwoners van Wehl werkzaam waren. Nu ondersteunt de stichting vooral projecten die door inwoners van Wehl worden aangedragen, waardoor er een vrij direct contact is naar een project,

met als beoogd gevolg dat de resultaten van de ondersteuning zichtbaar gemaakt kunnen worden voor de inwoners van Wehl. De stichting is niet gebonden aan een kerkelijke of maatschappelijke organisatie,

maar de drie kerkgemeenschappen van Wehl en de gemeente dragen de stichting een warm hart toe.

Verder promoot de stichting de verkoop van Fair Trade producten, derde wereldartikelen.

Om de twee weken heeft de stichting een stand op de weekmarkt.

Voor informatie over kerstpakketten en (relatie)geschenken met derde wereldartikelen kunt u bij de stichting terecht.

De sponsorloop en het wereldfestival van/voor de Wehlse schooljeugd wordt door deze stichting georganiseerd.

Voor meer informatie over de Stichting Wereld Contactgroep Wehl kunt u terecht bij de voorzitter: mevr. M. Schäffner; tel:0314-683096.

Contactpersoon vanuit de parochie: mevr. J. van der Aart, Stationsstraat 25, tel: 0314-683657

 

Oecumene

De evangelist Johannes noteerde in zijn evangelie het verlangen van Christus zelf naar eenheid onder zijn volgelingen. “….opdat zij allen één mogen zijn…..”( Joh. 17.21)

Onze parochie probeert al een groot aantal jaren (vanaf 1982) aan die opdracht gevolg te geven

om daar waar mogelijk samen te werken met de Protestantse Gemeente Wehl.

Jaarlijks is er in de Week van de Eenheid (in januari) en in september een oecumenische viering.

Afwisselend zijn deze vieringen in de Protestantse kerk en in onze kerk. Ook de voorgangers zijn afwisselend de dominee en een lid van het pastoraal team. De oecumenische werkgroep bereidt deze vieringen en besprekingen voor. Vanuit de twee kerken zijn er ook enkele keren per jaar gezamenlijke besprekingen over onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn.

Contactpersonen vanuit onze parochie:

Dhr. H. Leijten, Weversveld 49; tel: 0314-684594.

Mevr. L. Schennink, Stationsstraat 30; tel: 0314-681448.

Werkgroep ontmoetingsdag
Al enige jaren is er jaarlijks in de maand oktober in het Koningin Beatrixcentrum een ontmoetingsdag voor ouderen,
zieken en alleenstaanden van Wehl en Nieuw Wehl.
Deze dag heeft een religieus karakter, maar er is ook tijd voor gezelligheid en elkaar ontmoeten.
In de “Echo” wordt vermeld wanneer en waar men zich kan opgeven.
Contactpersoon: Dhr. G. Roemaat, Doesburgseweg 19; tel. 0314-681093.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hieronder uw naam en emailadres in!

Zoeken

Parochiesecretariaat

Openingstijden

Maandag 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 09.30 tot 10.30 uur
Vrijdag 09.30 tot 10.30 uur

Bereikbaarheid van het pastoraal

team voor spoedeisende hulp.

(alleen voor het Sacrament der

Zieken of de ziekenzegen)

06-55755957

Komende vieringen

There are no events at this time

Vieringen

Tijden vieringen

 

Zondag om 09.30 uur
InloggenDutch English French German Polish Spanish
Deze website is ontwikkeld door Rick Bongers Webdesign.